FAQ

Nasza firma zajmuje się transportem krajowym i międzynarodowym. Świadczymy usługi w zakresie transportu FTL, LTL, transportu sypkiego, ponadgabarytowego, niskopodwoziowego, transportu odkrytą naczepą, transportu palet do Niemiec, transportu kontenerów oraz świadczymy usługi spedycyjne i logistyczne. Zajmujemy się także transportem odpadów na terenie naszego kraju, jak i w Niemczech oraz Holandii. Dodatkowo oferujemy duże powierzchnie magazynowe pod wynajem.

Wywrotka jest naczepą umożliwiającą transport materiałów sypkich typu zboże, żwir, warzywa,  owoce, nawozy itp. Jest to rodzaj naczepy samowyładowczej – w celu rozładowania przewożonego towaru przechyla się ją do tylu lub na bok. Wywrotki są niezbędne na każdym placu budowy oraz w firmach transportowych.

GMP+B4 jest dokumentem potwierdzającym możliwość przewożenia pasz oraz produktów zbożowych w transporcie drogowym. Certyfikat ten jest wymagany przez firmy eksportujące zboża i pasze do krajów zachodnich: Niemcy, Holandia, Belgia, Wilka Brytania.

System GMP+ Feed Certification scheme został zapoczątkowany przez holenderski przemysł paszowy w 1992 r. Z czasem rozwinął się w międzynarodowy system zarządzający przez firmę GMP+ International we współpracy z wieloma zainteresowanymi krajami.

W celu uzyskania certyfikatu GMP+ B4 należy otrzymać od Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodę o objęciu nadzorem i nadanie numeru alfa. Trzeba również przejść odpowiednie szkolenie. Przedsiębiorstwo posiadające certyfikat jest zobowiązanie do przestrzegania określonych zasad dotyczących czystości naczep i ładowni. Dokument wydawany jest na trzy lata.

ADR to „Europejska Konwencja o Międzynarodowym Przewozie Towarów i Ładunków Niebezpiecznych”. Porozumienie określa towary niebezpieczne i zagrażające środowisku lub zdrowiu.  Przepisy ADR nowelizowane są w cyklu dwuletnim, zawsze z początkiem roku nieparzystego.

W Polsce przewóz takich materiałów dozwolony jest wyłącznie przez uprawnione osoby, które ukończyły 21 lat, spełniają wymagania ustawy o transporcie drogowym oraz o ruchu drogowym, a także ukończyły szkolenie ADR i zdały egzamin końcowy. W krajach objętych Konwencją ADR samochody przewożące niebezpieczne substancje muszą być oznakowane odpowiednimi tablicami ADR.

Przewozimy różnego rodzaju towary. W zależności od Państwa potrzeb jesteśmy w stanie zorganizować transport materiałów:

  • drobnicowych typu paczki i kartony,
  • sypkich: zboże, żwir, nawóz, warzywa owoce, kruszywo,
  • ładunków neutralnych na paletach,
  • konstrukcji stalowych i betonowych,
  • maszyn budowlanych,
  • kontenerów,
  • oraz wiele innych.

Ładunek ponadgabarytowy to ładunek, którego:

  • długość przekracza 13,60 m,
  • szerokość przekracza 2,50 m,
  • wysokość przekracza 3-3,5 m.

Przewóz ładunku ponadgabarytowego wymaga uzyskania specjalnych zezwoleń.

Kabotaż lub przewóz kabotażowy to transport towarów między dwoma punktami na obszarze tego samego państwa, z użyciem pojazdu, który jest zarejestrowany w innym kraju.

Przykładem może być ładunek transportowany przez polską firmę z Magdeburga do Dortmundu, który jest kabotażem w Niemczech.

Transport Ciężarowy Waldemar Głuszko posiada certyfikat GMP+ B4, wpis do BDO, licencje na przewóz odpadów na terenie Niemiec oraz Holandii (NIWO) oraz stałe zezwolenie na transport ładunków ponadgabarytowych na terenie całej Europy.

Zapytanie transportowe można wysłać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub skontaktować się drogą e-mailową bądź telefonicznie.

Tak. Nasza firma zajmuje się zarówno transportem krajowym, jak i międzynarodowym.

Tak. Nasza firma oferuje usługi w zakresie transportu ponadgabarytowego i niskopodwoziowego.

Awizacja to pełna informacja na temat daty i godziny załadunku oraz dostarczenia towaru. Pozwala  na sprawny przepływ informacji na temat planowanych i aktualnie realizowanych dostaw. Awizacja umożliwia także uniknięcie kolejek lub niepotrzebnych postojów w firmie.

Nasza firma oferuje duży wybór naczep. W skład naszej floty wchodzą wywrotki o kubaturze 38 m³ – 55 m³, naczepy samowyładowcze typu pasówka, ruchome podłogi 92 m³, platformy odkryte 13,6 m, naczepy niskopodwoziowe typu Semi, platformy rozciągane do 21 m, naczepy typu firanka/plandeka 13,6 m oraz naczepy niskopodwoziowe typu Tiefbett.

Na standardową naczepę typu plandeka/firanka można załadować 33 palety typu Euro o wymiarach 1200 mm x 800 mm.

Ruchoma podłoga to naczepa posiadająca listwy umożliwiające samowyładowczy rozładunek towaru. Wykorzystuje się ją do przewozu materiałów sypkich, towarów w „big-bagach” lub towarów na paletach.

Każdy powierzony nam przez Państwa ładunek jest ubezpieczony. W sytuacji, kiedy dojdzie do uszkodzenia towaru, lub naczepy, należy niezwłocznie zgłosić to zajście spedytorowi. Następnie należy spisać protokół szkody – szczegółowy opis przebiegu zdarzenia z uwzględnieniem rodzaju oraz ilości towaru, który został uszkodzony. Ważnym elementem przy sporządzaniu protokołu jest zamieszczenie informacji o powstaniu takiego dokumentu oraz krótkiej wiadomości o uszkodzeniu. Dodatkowo należy wykonać zdjęcia przedstawiające zaistniałe szkody.

Zlecenie transportowe to umowa zawarta pomiędzy firmą zlecającą transport a przewoźnikiem na dostarczenie towaru w określonym czasie z punktu A do punktu B.

Zlecenie transportowe powinno zawierać m.in. podstawy prawne określające prawa, obowiązki i odpowiedzialność zleceniodawcy oraz przewoźnika sporządzone na podstawie Konwencji CMR i prawa przewozowego. Ponadto na zleceniu musi znaleźć się informacja dotycząca stawki, na którą zgodziły się obie strony.

Tak. Firma Transport Ciężarowy Waldemar Głuszko kompleksowo zajmuje się organizacją wymaganych dokumentów na przewóz ładunków ponadgabarytowych.

BDO jest to Baza Danych Odpadowych, czyli zbiór danych na temat produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami. Rejestr umożliwia gromadzenie informacji na temat odpadów, zapewnia elektroniczną rejestrację oraz ewidencję. Obowiązek wpisu do BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy wytwarzają, wprowadzają lub produkują odpady, produkty w opakowaniach z tworzywa sztucznego, pojazdy, opony, oleje.

Skrót FTL (Full Truck Load) oznacza ładunek całopojazdowy, czyli ładunek zajmujący całą naczepę. Natomiast LTL (Less Than Truckload) to częściowy załadunek samochodu ciężarowego.

W zależności od wagi towaru, jak i samych palet, można załadować maksymalnie 8-12 euro palet o wymiarach 1200 mm x 800 mm.

Incoterms to międzynarodowe Reguły Handlu. Jest to zbiór zasad określających warunki sprzedaży. Normy te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu.

Nasza flota wyposażona jest w najnowszy system komunikacji GPS, co pozwala na stałą kontrolę położenia pojazdu wraz z załadunkiem.

Terminem „FIX” określa się załadunek lub dostawę towaru na konkretną godzinę. Pozwala to uniknąć zastojom procesów produkcji firmy, do której dostarczany jest towar.

Tak, nasza firma zajmuje się transportem odpadów. Jesteśmy zarejestrowani w Bazie Danych Odpadowych, dzięki czemu mamy możliwość przewożenia odpadów na terytorium Polski. Dodatkowo posiadamy zezwolenia na przewóz odpadów również na terenie Niemiec (KrWG) oraz Holandii (NIWO).

Nie. Zezwolenie gabarytowe wymagane jest tylko w przypadku, kiedy wymiary pojazdu ponadgabarytowego są większe od dopuszczalnych norm w danym kraju.

Są to naczepy niskopodwoziowe służące do przewozu ładunków ponadgabarytowych. Naczepa Semi ma około 90 cm wysokości, a Tiefbett ok. 50 cm.

Telemega i Telesattel to naczepy mające możliwość wydłużenia powierzchni załadunkowej. Telemega  do 21 m, a Telesattel powyżej 21 m. Naczepa Telesattel ma dodatkowo więcej osi.

Konstrukcje stalowe różnią się kształtem i wielkością, więc również sposób ich transportu będzie inny. Transport konstrukcji odbywa się zazwyczaj z wykorzystaniem standardowych naczep typu plandeka, firana lub za pomocą platformy. Należy również pamiętać o ich odpowiednim zabezpieczeniu.

Konstrukcję betonową można przewieźć za pomocą platformy.

Maszyny budowlane lub koparkę można przetransportować za pomocą naczepy niskopodwoziowej.

Konwencja CMR to regulacja prawna dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego towarów. Wymogiem jest, aby kraj nadania towaru lub kraj docelowy był stroną Konwencji. To porozumienie ma zastosowanie jedynie do przewozów świadczonych na podstawie umowy przewozu pojazdami członowymi, naczepami, przyczepami. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest list przewozowy, wydawany w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.